SIRIS.nl

Alzheimer Café Peelland in ’t Kwartier

Alzheimer Café Peelland houdt op dinsdag 5 september een avond met als thema 'Wat is dementie?'

In juli en augustus is er geen Alzheimer Café geweest, maar op 5 september wordt de draad weer opgepakt en meteen met een heel basaal onderwerp: wat is dementie?

Het onderwerp is eerder aan de orde geweest, maar aangezien er in de loop der jaren veel nieuwe bezoekers komen, is het nuttig een onderwerp na enkele jaren te herhalen.

Wat is dementie?

Dementie wordt vaak niet vroegtijdig herkend. Welke signalen, niet-pluis-gevoelens, kunnen duiden op dementie? De diagnose dementie is in de beginfase vaak niet goed vast te stellen. Wie voert de diagnose uit en hoe gaat het onderzoek ernaar in zijn werk? Welke soorten dementie kennen we? Is dementie te genezen? Dementie ontwikkelt zich niet bij iedereen hetzelfde. Hoe zijn deze verschillen te verklaren?

Gespreksleider Jac Huijsmans gaat hierover in gesprek met Sonja Verstraeten van het Maxima Medisch Centrum.

Het Alzheimer Café Peelland vindt plaats in ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten.

Het café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en is van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.