Andere koers voor nieuwkomersleerlingen in Asten

De Astense Prodasscholen, Kindcentrum Mozaïek in Helmond en de gemeente Asten bundelen vanaf januari 2022 hun krachten om nieuwkomersleerlingen nóg beter te kunnen opvangen en begeleiden. 

Een nieuw land, traumaverwerking, nieuwe vriendjes maken én een nieuwe taal: kinderen die in een ander land zijn opgegroeid, moeten in korte tijd heel veel leren.

In voorgaande jaren kregen de nieuwkomersleerlingen één jaar nieuwkomersonderwijs op Daltonschool Het Lover, die in 2020 opgegaan is in fusieschool LaLoBo.

In die nieuwkomersklas werden kinderen uit andere landen voorbereid op het instromen naar de reguliere groep. In dat jaar werd vol ingezet op de dagelijkse taalvaardigheid, zodat de kinderen zo snel mogelijk Nederlands leerden.

Toch zijn er in de loop der tijd vragen gerezen over het brede effect van deze opvang, vertelt schoolleider Maarten Theijs van Kindcentrum LaLoBo. “Bieden we deze kinderen wel echt de meeste kansen? Blijft het, ook op lange termijn, financieel haalbaar? En wat betekent het voor het Prodas standpunt dat ouders de school kunnen kiezen die het beste bij hun kind past?”

Het antwoord op deze vragen was niet volmondig ‘ja’ en daarom was nieuwe oriëntatie en onderzoek van ogenblikkelijk belang. Ervaringen uit de omgeving en bevindingen op Kindcentrum LaLoBo hebben een ander licht doen schijnen op de opvang van deze nieuwkomers.

Daarom worden nieuwe nieuwkomers vanaf het nieuwe kalenderjaar 2022 eerst minimaal één jaar opgevangen op Kindcentrum Mozaïek in Helmond. ,,Tijdens dit eerste jaar wordt niet alleen ingezet op de taalvaardigheid maar wordt ook ingespeeld op eventuele traumaverwerking en hechting aan de nieuwe omgeving”, zegt Theijs.

Het vervoer voor deze kinderen wordt gefinancierd door de gemeente Asten.

Na het jaar van intensieve begeleiding in een passende setting, stromen die kinderen in op één van de Astense basisscholen, De ouders kiezen, samen met de deskundigen van KC Mozaïek, de school die het beste bij hen en het kind past. Dit resulteert tevens in een betere spreiding van de leerlingen met Nederlands als tweede taal. Daarmee zijn alle kinderen het meest geholpen.

Nieuwkomersleerlingen die al zijn ingeschreven op Kindcentrum LaLoBo maken daar hun basisschool-carrière af.

Overigens vertelt Maarten Theijs dat de nieuwe naam voor Kindcentrum LaLoBo er op korte termijn aan zit te komen. ,,We zitten midden in het conceptproces voor onze nieuwe naam en huisstijl, deze worden begin van het nieuwe jaar op spectaculaire wijze bekend gemaakt.”