Bas van den Bosch is dé Klimaatburgemeester van gemeente Asten

Bas van den Bosch (50) mag zich de Klimaatburgemeester van gemeente Asten noemen.

Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op maandag 31 oktober bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.

De Klimaatburgemeester speelt een belangrijke rol speelt tijdens de Nationale Klimaatweek door de inwoners van gemeente Asten met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins.

Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten.

Bas van den Bosch uit de gemeente Asten is één van hen. Met zijn eervolle benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Bas is veel met het klimaat bezig en hoopt met zijn duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie. Bas is als directeur van een milieu-adviesbureau nauw betrokken bij initiatieven zoals windparken en de ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen. Ook tijdens de Nationale Klimaatweek wil hij aandacht vragen voor het energiegebruik binnen de gemeente Asten.  

Speciaal voor zijn benoeming ontving Bas de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de Klimaatburgemeester is geworden van gemeente Asten.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing.

De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters.

Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat.

Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.