Basiscursus Imkeren bij bijenhoudersvereniging St.-Ambrosius

Bijenhoudersvereniging St.-Ambrosius uit Someren start in de winter met een basiscursus Imkeren.

Deze cursus bestaat uit acht theorielessen, gevolgd door enkele praktijklessen.

De cursus wordt afgesloten met een examen voor het verkrijgen van het NBV-diploma.

De cursus is bestemd voor degenen die serieus overwegen bijen te gaan houden.

Het cursusgeld bedraagt € 150.

Het maximumaantal deelnemers is 12 personen.

Indien er meer aanmeldingen zijn krijgen inwoners van Someren voorrang en beslist het bestuur van de vereniging over de overige aanmeldingen.

Nadere informatie over de cursus kunt u vinden op www.bijenhouders.nl onder 'over de NBV'-afdelingen, Someren.

Aanmelden kan tot 15 december bij de secretaris Leendert van den Bosch, e-mail ambrosiussomeren@chello.nl.

Hans Wasmus

Bijenhouden is een fascinerende hobby. Imkers zijn voortdurend bezig met de natuur en alles wat er groeit en bloeit. Bijen zijn immers afhankelijk van planten die voldoende stuifmeel en nectar leveren. Door het bijenhouden leer je met andere ogen naar de natuur kijken. Het geeft ontzettend veel voldoening als je ziet dat een bijenvolk dankzij de zorgen van de imker goed gedijt. En natuurlijk wacht de imker een beloning in de vorm van honing en andere bijenproducten.

Een bijenvolk is daarnaast een wonder van de natuur. Je blijft je verbazen over de bouw van de raten, de organisatie van het bijenvolk, de voortplanting, enz. 

Hans Wasmus

Met succes bijenhouden vereist wel veel kennis van zaken. Daarom is een goede opleiding onmisbaar. Het is ook niet of moeilijk uit een boekje te leren. Je moet de nodige handelingen zelf kunnen oefenen onder leiding van een ervaren imker. Is de training onvoldoende, dan is er een grote kans dat het imkeren op een teleurstelling uitloopt.