Basisschool De Diamant in Someren Gezonde School

Op vrijdag 22 april onthulde wethouder Theo Maas, geholpen door twee kinderen, op basisschool De Diamant in Someren het logo van de Gezonde School.

Het is De Diamant gelukt het deelcertificaat Sport en Beweging binnen de gezonde school te behalen.

De school voldoet namelijk aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen vanuit de Gezonde school.

Eric Driessen

De Diamant vindt sport en beweging van groot belang in de ontwikkeling van de kinderen. De school werkt dan ook met de methodiek Bewegend Kind.

De school is dagelijks bezig met lessen natuurlijk bewegen, altijd buiten in de mooie groene omgeving van de school. Daarnaast is er veel aandacht voor bewegend leren en heeft de school materialen in de groepen om te voldoen aan de beweeglijkheid van kinderen. Alle groepen hebben gymlessen van een vakdocent, kortom ze zijn volop in beweging.

Eric Driessen

De school organiseert regelmatig extra activiteiten op het gebied van sport en beweging, zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen, die op de dag van de onthulling gehouden werden.

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.