Beleidsplan Bibliotheek Helmond-Peel: de motor van een vaardige samenleving

In oktober presenteerde de Bibliotheek Helmond-Peel haar nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025. Een plan dat in samenspraak met medewerkers, lokale samenwerkingspartners en gemeenten tot stand kwam.

De bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt de bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke samenleving.

Directeur-bestuurder Robin Verleisdonk: ,,Als bibliotheken leveren we een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart. Het is onze ambitie dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.

In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context, lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties. Elke bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers’’.

Het hele beleidsplan is online te lezen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/beleidsplan

Interview met directeur-bestuurder Robin Verleisdonk

Naar aanleiding van dit nieuwe beleidsplan stelden we directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel Robin Verleisdonk een aantal vragen:

Hoe zou je het nieuwe beleidsplan samen willen vatten?

In de periode 2021-2025 willen we iedereen nog meer laten zien dat een bibliotheek meer is dan alleen een plek waar boeken worden uitgeleend. De Bibliotheek Helmond-Peel zet haar deuren nog meer open, maakt dingen mogelijk, inspireert en creëert. Met haar collectie, maar nog meer met haar programmering voor en vooral door stad en dorp. Dat willen we samen met de inwoners en partners doen. Waarom mensen ons bezoeken en wat hun vraag of voorkeur ook is: wij zijn er om hen te helpen bij hun ontwikkeling. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Van nieuwsgierige nieuwkomers tot fervente cultuurliefhebbers. We bieden inspiratie en een ontmoetingsplek voor iedereen.

Wat merken de bezoekers van de bibliotheek van de nieuwe plannen?

We willen de komende jaren werken aan bibliotheken waarin de bezoekers energie krijgen van hun bezoek aan de bibliotheek. Doordat er mensen (van jong tot oud) kennis met elkaar delen, werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen onze bibliotheken gebruiken als ontmoetingsplek en studie-werkplek, een lezing van een schrijver of kennismaker bezoeken of deelnemen aan TechLab-workshops, een cursus digitale vaardigheden en ze worden door een bibliotheekmedewerker geholpen met vragen over digitale (overheids-)zaken.

Waarom ‘de motor van een vaardige samenleving’?

Er komt meer reuring en dynamiek in onze locaties, de bibliotheek is namelijk al lang niet meer een plek waar je stil moeten zijn,  alhoewel veel kinderen en volwassenen dat nog denken, dat gaan we veranderen. Onze locaties worden nog meer een plek van stad en dorp, een levendige en dynamische plek waar stichtingen, verenigingen, bedrijven, proeftuinen, labs en tal van andere initiatieven een plek vinden, zij maken samen met ons de programmering van de Bibliotheek. Daarom komen er tal van activiteiten in onze bibliotheken die in het teken staan van (Digi-)Taalontwikkeling en Kennisdeling & Ontmoeting. Al deze activiteiten dragen bij aan eenieders persoonlijke ontwikkeling. We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen over de juiste basisvaardigheden beschikken, waardoor zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Kun je voorbeelden noemen van activiteiten die de bibliotheken samen met de inwoners wil organiseren?

Om een paar voorbeelden te  noemen: Een topkok presenteert zijn favoriete kookboeken terwijl bezoekers genieten van een heerlijke maaltijd. De Poolse community uit Someren vindt in de bibliotheek een plek om samen te komen en organiseert zelf meertalige voorleesbijeenkomsten. De muziekverenigingen uit Asten programmeren samen met de bibliotheek een programmareeks over inspirerende muzikanten en hun biografieën. Iedere sportkantine heeft een pop-up Bibliotheek met jeugd- en sportboeken. En de jongeren in onze gemeenten bepalen samen met ons wat we als bibliotheek programmeren, onder de noemer: ‘Samen Boeken We’. De KBO’s en seniorenverenigingen in onze gemeenten programmeren samen met ons een voortdurende workshop-reeks: hoe bereik ik de digitale snelweg? Overal zijn succesvolle Taalcafé’s en organisaties als de Rotary Club en het Rabobank Coöperatie fonds komen vergaderen in de bibliotheek.

Past dat allemaal in de bibliotheek van de toekomst?

Ik hoop de komende jaren zoveel mogelijk inwoners te verwelkomen in één of meerdere van onze bibliotheken. Hier ben je altijd welkom, zonder dat er iets van je gevraagd wordt of dat het iets kost. Een échte huiskamer voor zowel stad als dorp. Wat als inwoners in de bibliotheek hun eigen boeken met elkaar kunnen ruilen? Of we brengen vraag & aanbod omtrent kennisdeling bij elkaar, bijvoorbeeld door een kaartjeswand, zoals je die ook ziet bij de Albert Heijn of Seats2Meet: Bieb2Meet! Onze bezoekers willen we actief inspireren met leestips van anderen en de tip van de week van bibliotheekmedewerkers en ze kunnen in de toekomst digitaal hun persoonlijke voorkeuren aangeven, waardoor ze maandelijks een aanbod op maat in hun mailbox krijgen. Onze collectie willen we duurzaam inkopen en deze sluit optimaal aan bij de actuele behoefte van leden en bezoekers en wordt op creatieve wijze gepresenteerd. In een internationaal werkgebied ontkomen we er niet aan om ook flink te investeren in onze anderstalige collectie, dat wordt een ‘unique selling point’. Je ziet dat er steeds meer plekken in de bibliotheek van Helmond zijn om met elkaar samen te werken en elkaar te ontmoeten. In Someren werken we nu al veel samen met de lokale Heemkundekring, de gemeente en burgerinitiatieven als Samen voor Someren. Maar ook in Asten en Deurne zijn er positieve vooruitzichten. Daar vinden we in de komende jaren onderdak in het gemeenschapshuis, respectievelijk het Huis van de Samenleving. Om al deze ambities te verwezenlijk zal de inrichting van onze gebouwen ook moeten meebewegen. Naast onze collectie en medewerkers met expertise, is het gebouw onmisbaar voor het realiseren van onze doelstellingen.

Heeft het feit dat we onderdeel zijn van Brainport nog invloed op de bibliotheek?

Op dit moment is er in Bibliotheek Helmond al een TechLab, dat willen we uitbreiden naar alle locaties. In een TechLab kan jong en oud maken en creëren. Van filmpjes, objecten tot radio-uitzendingen en podcasts. We willen een plek bieden aan start-ups en studenten die zich bezighouden met verhalen, media en technologie. Het TechLab wordt hun werkplek, waar ze werk kunnen presenteren en toetsen bij bezoekers. We maken de toekomst en halen de toekomst letterlijk naar binnen. We maken verbinding, omdat iedere Bibliotheek zijn eigen Human Library heeft. Daarnaast werken we met een investering uit de Brainport-regiodeal samen met regiobibliotheken aan de Bibliotheek van de Toekomst en zetten we samen met het Brainport Partnerfonds in Deurne, Asten en Someren een aanbod op voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar, de bibliotheek is in steeds meer gevallen een onmisbare partner.

Wie de jeugd heeft ... wat doet de bibliotheek eigenlijk om de jeugd te bereiken? 

Ons Team Educatieve Bibliotheek zet sterk in op leesbevordering van de jeugd van 0 tot 18 jaar. Als bibliotheek bieden we de jeugd in onze bibliotheken, maar zeker ook middels de Bibliotheek op School, leesplezier. Samen met het onderwijs werken we aan een brede leescultuur in de school, het versterken van de digitale geletterdheid en een inspirerend aanbod op het gebied van cultuureducatie. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen met taalachterstanden en gebrekkige digitale vaardigheden. We gaan nog intensiever samenwerken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, cultuurinstellingen en welzijnsorganisaties. Dit jaar zijn we provinciaal gestart met een Brabants Leesoffensief en de komende tijd gaan BoekStartcoaches aan de slag in alle Helmondse consultatiebureaus. Hopelijk plukken de kinderen, en daarmee de hele samenleving, hier de komende jaren de vruchten van. Wij gaan er in elk geval alles aan doen om leesachterstanden te verminderen en alle kinderen lid te maken van de bibliotheek. Of dat nu via onze bibliotheeklocaties is of op de Bibliotheek op School, die werelden versterken elkaar!