Berken trekken bij het Beuven met IVN Asten-Someren

IVN Asten-Someren, IVN Mierlo en de gemeente Someren houdt op zaterdag 25 september een ochtend om met vrijwilligers berken te verwijderen.

Dit ‘berken trekken’ vindt plaats van 9.00 tot 12.30 uur.

In het kader van de anti-verdrogingsmaatregelen voor het Beuven zijn in 2013 een aantal bospercelen rond het Beuven gekapt en omgevormd tot heidegebied.

Door zaailingen van grove den en berk dreigt het gebied te verbossen.

Vrijwilligers van het IVN hebben daarom al meerdere keren de opslag tussen het Jasper en de vogelkijkhut opslag afgezet.

Bij grove den werkt het afknippen vrij goed. Bij berk was dat minder succesvol.

Daarom hebben IVN Asten-Someren en IVN Mierlo het initiatief genomen om de berken uit te gaan trekken/steken.

Omdat ook het vrije uitzicht van de vogelkijkhut en de kijkwand in gevaar dreigde te komen is ook de oever van het Beuven meegenomen.

Op zaterdag 18 september gingen een twintigtal vrijwilligers, met ondersteuning van de gemeente Someren, aan het werk, nog in de vroege ochtendnevel.

Ook de jeugd werkte hard mee, zij legden de uitgestoken berken op hoopjes en dat zijn goede broed-, vlucht- en zonplaatsen voor reptielen en amfibieën.

Onverwacht kwam burgemeester Dilia Blok ook even op de koffie. Zij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet voor de Somerense natuur.

Aan het eind van de ochtend was er veel werk verzet, het gebied voor de kijkhut en het kijkscherm was schoon en een deel van de heide langs het pad was van berken ontdaan.

Alhoewel er die dag veel werk is verzet zijn nog veel berken blijven staan.

Daarom gaan ze op zaterdag 25 september met volle moed verder.

Wil je meehelpen, meld je dan aan bij Gerard Claassen, IVN Asten-Someren, tel. 06-22982965, e-mail: gerardenmarieke@outlook.com of bij Theo van den Broek, IVN Mierlo, tel.  06-53168728, e-mail: twgvandenbroek@onsbrabantnet.nl.

Verzamelen om 9.00 uur bij de knuppelbrug naar de vogelkijkhut bij het Beuven. Parkeren kan bij parkeerplaats het Jasper aan de Bussersdijk in Lierop maar wellicht is het handiger met de fiets te komen.

Breng zo mogelijk een schop mee om de grotere berken uit te steken.

Uiteraard is er koffie en thee.