Wolf nog altijd in omgeving Strabrechtse Heide

Sinds het voorjaar van 2020 heeft een wolf zich gevestigd in de omgeving van de Strabrechtse Heide. 

Om uw vee te beschermen is het verstandig als veehouder preventieve maatregelen te treffen.

Wolven hebben in principe wild op het menu staan, zoals wild zwijn, edelhert, ree en haas. Maar ook onbeschermd vee is absoluut niet veilig voor hem. Dit hebben diverse veehouders in het afgelopen jaar al ondervonden. Het gaat dan voornamelijk om schapen, maar ook enkele Hooglander kalveren en damherten zijn gedood door de wolf.

Het is niet altijd gemakkelijk om uw vee te beschermen tegen de wolf, dit kost tijd en energie. De wolf bestrijkt een erg groot gebied om voedsel te zoeken en wáár hij zich bevindt is onvoorspelbaar. Wolven jagen bij schemering en in de nacht.

Indien u een nachtverblijf heeft voor uw dieren is het verstandig uw dieren daar onder te brengen. Controleer minimaal een keer per dag uw dieren. Controleer ook of uw afrastering nog in orde is.

Indien u geen nachtverblijf heeft, plaats dan uw dieren in een wolfwerend raster. Dit raster moet minstens 120 cm hoog zijn en geen gaten hebben die groter dan 20 cm zijn. Er moet bovenal minimaal 4,5 kV op staan.

Kijk voor meer informatie op www.wolf-fencing.nl of op www.bij12.nl.

Wolven zijn slimme dieren die makkelijk zwakheden in de afrastering vinden. Wilt u andere preventieve maatregelen gaan gebruiken zoals het inzetten van bewakingsdieren? Neem dan contact op met een deskundige via www.canineefficiency.com

Treft u dode dieren aan in uw wei en vermoedt u dat een wolf de dader zou kunnen zijn, meld dit dan binnen 24 uur bij het meldpunt van BIJ12, tel. 085-4862222. Een taxateur van BIJ12 komt dan een DNA-tests afnemen. Mocht na onderzoek blijken dat daadwerkelijk een wolf het dier/dieren gedood heeft, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Kijk voor meer informatie op www.bij12.nl.

Wees daarna voorbereid dat een wolf altijd terugkomt naar plekken waar hij succes heeft gehad; neem dus (alsnog) goede maatregelen.

Angst om zelf door de wolf aangevallen te worden, is niet reëel. Het dier is schuw en laat zich extreem zelden zien. Mocht u het dier toch zien, geniet dan van dit bijzondere moment en plaats een melding op www.waarneming.nl.


Trefwoorden: