Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer moet dokken

De Raad van State heeft op woensdag 24 maart een uitspraak gedaan in een door Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer gevraagde voorlopige voorziening. Dit ging over een dwangsom van € 500.000, die door de gemeente is opgelegd aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

De gemeente Asten is voorlopig in het gelijk gesteld en mag volgens de rechter de opgelegde dwangsom invorderen ten einde de overtredingen te beëindigen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter op dinsdag 30 maart het volgende besloten:

- De gemeente gaat over tot invordering van de verbeurde dwangsom van € 500.000.

- De gemeente vervolgt het eerder aan de Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer schriftelijk meegedeelde voornemen tot een Last Onder Dwangsom van € 250.000 per week over een periode van tien weken. 

Dit gaat in op vier weken na besluit college.

Rob Fritsen

Achtergrond

Op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer worden al jaren illegaal arbeidsmigranten gehuisvest. Het college heeft op 1 maart 2019 al de last onder dwangsom van € 50.000 euro per week (met een totaal van € 500.000) opgelegd en Oostappen heeft het nagelaten om sinds die tijd de overtreding te beëindigen.  

Door juridische procedures is die dwangsom pas vanaf 1 december 2020 gaan lopen voor tien weken. 

De gemeente probeert deze overtredingen beëindigd te krijgen door gesprekken en later door juridische procedures. De gemeente treedt hier dus op, zoals ze ook bij andere overtreders in de gemeente zouden doen zonder daarbij te kijken wie die activiteiten pleegt.

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer kiest ervoor om deze overtredingen niet te beëindigen, maar voort te zetten en maakt gebruik van haar mogelijkheden om de rechter om een oordeel te vragen.

De gemeente Asten is ook van mening dat er een groot maatschappelijk belang ligt in het goed kwalitatief en legaal huisvesten van arbeidsmigranten. Het optreden van de gemeente is dan ook gericht op dit grote maatschappelijke belang. De gemeenteraad heeft al eerder uitgesproken aan welke minimale eisen voldaan moet zijn en aan welke voorwaarden verder moet worden voldaan wil de gemeente überhaupt verder kijken naar aanvragen. Deze minimumstandaarden worden niet gehaald, noch wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden die zijn gesteld.