Bestuurder Jan Roelofs neemt afscheid van ORO

Na ruim elf jaar neemt bestuurder Jan Roelofs uiterlijk op 1 juli 2023 afscheid van ORO.

Roelofs gaat met vroegpensioen. Op woensdag 5 oktober werden de medewerkers en stakeholders van ORO van dit besluit op de hoogte gesteld.

In een persoonlijk bericht aan de medewerkers stelt de vertrekkende bestuurder dat hij terugkijkt op fantastische jaren waarin veel is bereikt. ,,We hebben samen een mooie organisatie neergezet, waar de wensen van onze cliënten en hun familie daadwerkelijk het vertrekpunt van dienstverlening zijn geweest’’, zo zegt hij.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van een herijking van de strategie. Ook is een nieuw managementteam samengesteld. Voor Roelofs een ideaal moment om de leiding van de organisatie over te dragen aan een opvolger.

De Raad van Toezicht van ORO betreurt maar respecteert het besluit. ,,Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en zijn gedreven inzet om zijn visie op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij ORO vorm en inhoud te geven. Jarenlang is hij het gezicht van ORO geweest bij het - samen met de medewerkers - ontwikkelen en uitdragen van ORO’s missie ‘Kwetsbare mensen gelukkig maken’. In deze jaren is ORO uitgegroeid tot een stabiele en onderscheidende organisatie waar de wensen van cliënten en hun familie daadwerkelijk het vertrekpunt van dienstverlening vormen’’, aldus Anne Jonkman, de voorzitter van de RvT.

Op een nader te bepalen tijdstip zullen cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om afscheid te nemen van de bestuurder. Volgens Jan Roelofs wacht zijn opvolger een mooie, uitdagende opdracht. ,,Ondanks alle complexe vraagstukken die zich momenteel vanuit onze samenleving bij ORO aandienen, ben ik vol vertrouwen in de toekomst’’, zegt hij. ,,Immers als ORO het niet kan, wie kan het dan wel’’.