Bevrijdingsceremonie in Someren-Eind

Sinds 2019 wordt op 18 september in Eindhoven het vanuit Bayeux (Normandië, Frankrijk) overgebrachte en op het 18 Septemberplein ontstoken bevrijdingsvuur opgehaald en verspreid over de Peelgemeenten.

Doelstelling is de bevrijding van de Peelregio te herdenken en om de inwoners van onze regio, zowel jong als oud, bewust te maken van de waarde van vrijheid in de ruimste zin van het woord. Dat wordt voor de Peelregio georganiseerd door Stichting Vrijheidsvuur de Peel.

Elk jaar wordt het Vrijheidsvuur vanuit Eindhoven overgebracht naar een van de deelnemende Peelgemeenten. Van daaruit wordt het vuur dan op 19 september verspreid over de andere Peelgemeenten, waaronder Someren.

In Someren verzorgt Werkgroep Vrijheidsvuur Someren de herdenking. Deze werkgroep, bestaande uit inwoners van de kerkdorpen en burgemeester Dilia Blok, probeert de viering van de bevrijding elk jaar in een van de kerkdorpen te laten plaatsvinden en daarbij zo veel mogelijk inwoners te betrekken.

Deze werkgroep heeft op het bestuur van Stichting Pastorie Someren-Eind een beroep gedaan om voor Someren-Eind te participeren in die werkgroep. Gezien het belang van een jaarlijkse herdenking van de bevrijding en voor het besef van het belang van de vrijheid die het einde van de Tweede Wereldoorlog ons heeft gebracht, heeft het bestuur daar positief op gereageerd. Dit heeft erin geresulteerd dat Someren-Eind voor dit jaar het bevrijdingsvuur mag ontvangen. 

Het programma:

Om 18.30 uur wordt er vertrokken vanaf de Lambertuskapel in de Brugstraat. Onder begeleiding van Harmonie Juliana, Gilde St. Lambertus en Scouting Titus Brandsma brengen ze het vuur naar het Einderplein. Daar wordt het vuur doorgegeven en zullen jong en oud stilstaan bij onze vrijheid.

Op deze avond wordt ook het Outdoormuseum 'Tweede Wereldoorlog Someren-Eind' gelanceerd. Een audiotourtocht langs verschillende plekken in Someren-Eind waar je kunt luisteren naar verhalen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog op de plek waar het toen gebeurde.

Na afloop van de ceremonie kan iedereen het gedenkenisbeeldje voor de kinderen Vossen en Lemmen en de zolder van de pastorie (met een inscriptie van een onderduiker)bezoeken, waar twee van de vele verhalen uit de audiotour hun ontstaan vonden.

Iedereen is welkom om deel te nemen, al dan niet samen met kinderen en eventuele kleinkinderen.