Bibob-beleid geldt Peelbreed nu ook bij overheidsopdrachten

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen. Voor criminelen ideale manieren om geld wit te wassen of criminele activiteiten te ondernemen. 

Denk aan een café als dekmantel. Via de bevoegdheden van de Wet Bibob kan een gemeente hier onderzoek naar (laten) instellen. De Wet Bibob toetst de integriteit van een aanvrager van een vergunning of subsidie en in De Peel nu ook bij een overheidsopdracht. Dat moet voorkomen dat de overheid ongewild en onbedoeld het misbruik van een overheidsopdracht faciliteert.

Alle overheidopdrachten

Overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of economische waarde zijn kwetsbaar voor criminele activiteiten. Daarom wordt het Bibob-onderzoek uitgebreid naar overheidsopdrachten en beperkt het zich niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu. Dus ook bij aanbesteding van zorg of facilitaire zaken kan een Bibob-onderzoek gedaan worden. 

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen.

Uniform beleid

De zes gemeenten in Peelland - Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - werken al jaren samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo voeren de gemeenten sinds enkele jaren uniform beleid voor branches waarop de Wet Bibob van toepassing is. Denk aan vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche, omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en milieu en bij vastgoedtransacties.

Het voeren van uniform Bibob-beleid moet voorkomen dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels (‘waterbedeffect’). 

Een sluitend netwerk

Met deze uitbreiding zorgen de gemeenten in Peelland voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken.

Wet Bibob

De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in 2003 in werking getreden. 

De commissie Van Traa constateerde dat criminelen meer dan eens misbruik maakten van vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en aanbestedingen. De overheid bleek via deze instrumenten criminelen te faciliteren. De Wet Bibob wil vermenging tussen de boven- en onderwereld voorkomen.