Bijeenkomsten voor nieuwe vrijwillige maatjes

Als vrijwillig maatje breng je mensen een lichtpuntje in de week, maar je krijgt er zeker ook iets voor terug; voldoening, waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen omdat je nodig bent voor een ander.

Naast ruim honderd mensen die al een maatje hebben, is Onis Welzijn voor zo’n vijftien mensen nog op zoek voor o.a.:

- Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje doen

- Samen erop uit; wandelen, fietsen, uitstapje

- Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie   

- Een mantelzorger even vrijaf geven

Je gaat als maatjeskoppel alleen van start als zowel deelnemer als vrijwilliger het gevoel hebben dat het goed klikt.

Geïnteresseerd? Onis Welzijn ziet je graag op een van de onderstaande bijeenkomsten.

Maandag 4 oktober om 11.00 uur in De Ruchte in Someren.

Donderdag 7 oktober om 14.00 uur bij Onis, Emmastraat 9 in Asten.

Willem Schoof

Contactpersonen:

Silvia Bouwmans, tel. 0493-441254 of e-mail s.bouwmans@oniswelzijn.nl

Lies van den Boomen, tel. 0493-441265 of e-mail l.vandenboomen@oniswelzijn.nl.