Bijna één miljoen euro subsidie voor aanpak Dennendijkse bossen

De gemeente Asten ontvangt bijna € 1.000.000 subsidie voor het versterken van de Dennendijkse bossen.

Het geld is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Met het subsidiebedrag worden zowel de bodem verbeterd als nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden starten na de zomer en duren tot eind 2024.

De Dennendijkse bossen hebben te maken met de gevolgen van verzuring en klimaatverandering. De bossen staan op zandgronden met voornamelijk naaldbomen. In drogere tijden hebben deze bomen het moeilijk, waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziektes. Bovendien zorgen de naalden voor extra verzuring van de bodem.

In samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland gaat de gemeente aan de slag om deze negatieve ontwikkelingen te stoppen. Bodemverbetering, aanplanten van inheemse loofbomen en het vasthouden van gebiedseigen water zijn belangrijke stappen in de aanpak. De natuur wordt hierdoor gestimuleerd en de bossen krijgen een mooier en gevarieerder karakter.

Kwaliteitsimpuls

Wethouder John Bankers reageert verheugd op de toegekende subsidie: ,,De Dennendijkse bossen vormen een gebied met heel veel potentieel voor zowel de natuur als voor de recreatie. Met de toegekende subsidie kunnen wij deze voor Asten belangrijke bossen voorzien van een echte kwaliteitsimpuls”.

Bodemverbetering per helikopter

De eerste werkzaamheden starten rond september. Allereerst wordt een dunning uitgevoerd. Dat betekent dat diverse (dennen)bomen worden geveld om plaats te maken voor nieuwe loofbomen. Het planten van de bomen gebeurt in de komende twee winters.

Dit najaar wordt ook steenmeel verspreid per helikopter. Steenmeel bestaat uit gemalen steen en bevat mineralen. Hiermee worden tekorten in de bodem weer aangevuld.

In de laatste fase (nazomer 2024) worden slootjes in het bos gedicht en afgedamd om het gebiedseigen water zo lang mogelijk vast te houden.

Twan van Alphen, Regiomanager NO-Brabant bij Bosgroep Zuid Nederland kijkt er naar uit om met het bos aan de slag te gaan: ,,Met deze maatregelen wordt het bos niet alleen aantrekkelijker voor mens en natuur, maar ook weerbaarder voor de toekomst.”

Samen een stevige basis leggen

In het najaar start de gemeente met een traject om inwoners en belanghebbenden te betrekken in de aanpak van de Dennendijkse bossen. ,,Door nu aan de slag te gaan, leggen we een stevige basis met een rijkdom aan planten en dieren, maar alleen in samenwerking met betrokken partijen en onze inwoners kan het bos uitgroeien tot een prachtige natuurplek”, aldus Roy Heymans, beleidsuitvoerder groen, natuur en landschap gemeente Asten.