Bijstandsgerechtigden Helmond-De Peel hoeven giften tot € 1.200 niet meer te melden

Geld of spullen ter waarde van € 1.200 per jaar, die een bijstandsgerechtigde in de regio Helmond-De Peel krijgt, worden niet meer in mindering gebracht op de uitkering.

Dit hebben de colleges van de betreffende gemeenten - Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - besloten.

Met dit besluit bieden ze, vanuit het principe dat de mens centraal staat, ruimte en maatwerk om inwoners verder te helpen in het leven.

Deze maatregel is onderdeel van de vernieuwde ‘Beleidsrege  middelentoets’ waarin de regels staan voor mensen met een bijstandsuitkering over geld verdienen en vermogen.  

De aanleiding van dit besluit ligt in een zaak van een vrouw met bijstand die een lange tijd van haar moeder de dagelijkse boodschappen kreeg. Haar gemeente zag deze boodschappen als een gift en vond dat zij dit had moeten melden, vanwege de inlichtingenplicht als je extra inkomsten hebt. Er is toen landelijk veel discussie geweest in de media en de politiek of dit nu wel de goede manier is. Mede naar aanleiding van diverse lokale raadsmoties hebben de zeven colleges van de regio Helmond-De Peel hierop besloten om zogeheten giften tot € 1.200 niet meer te rekenen tot vermogen dat gemeld moet worden én van de bijstand wordt afgetrokken.

Giften van voedselbanken, speelgoedbanken en kledingbanken tellen niet mee voor deze € 1.200 per jaar en worden sowieso niet afgetrokken van de bijstandsuitkering. Inkomsten uit werk moeten wel altijd gemeld worden.

Voorbeelden

Een bijstandsgerechtigde uit Geldrop-Mierlo krijgt van een familielid eenmalig € 350 om de huur te betalen. Daarnaast krijgt hij iedere maand van zijn moeder een bedrag van € 50 om de sportverenigingscontributie van de kinderen te betalen. Dit betekent dat in een jaar € 950 aan giften zijn ontvangen. Vanaf 1 oktober hoeft dat niet meer aan Senzer gemeld te worden en wordt het dus ook niet in mindering gebracht op de uitkering.

Een familielid steekt een bijstandsgerechtigde uit Helmond de helpende hand toe met een gift van € 200 per maand. Na zeven maanden moet dit gemeld worden bij Senzer. Dan is er namelijk meer dan € 1.200 ontvangen. De contactpersoon bij Senzer beoordeelt dan aan de hand van de persoonlijke situatie of de gift nodig is. Er wordt gekeken naar schuldpositie, medische situatie en gezinssituatie. Als de giften niet noodzakelijk zijn, wordt er vanaf dat moment € 200 in mindering gebracht op de uitkering.

Vragen of meer informatie

De hierboven beschreven voorbeelden en beleidsregels zijn algemeen van aard. Bij twijfel of onduidelijkheid over inkomsten en giften én de inlichtingenplicht kunnen bijstandsgerechtigden het best contact opnemen met hun specialist Uitkeringen van Senzer.

Senzer voert in deze regio namens deze gemeenten de Participatiewet uit en biedt inkomensondersteuning via onder andere de Bijstand en ondersteuning naar en bij werk.

Meer informatie over de vernieuwde Beleidsregel Middelentoets is te vinden op www.senzer.nl/GiftenBijstand.