Bijzondere raadsvergaderingen op 29 en 30 maart

Op dinsdag 29 en woensdag 30 maart vinden er twee bijzondere raadsvergaderingen plaats in het gemeentehuis in Asten.

Op 29 maart wordt er afscheid genomen van de gemeenteraad 2018-2022 en op 30 maart wordt de raad 2022-2026 geïnstalleerd.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De agenda op dinsdag 29 maart:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 februari.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Onderzoek geloofsbrieven van de gekozen gemeenteraadsleden.

5. Afscheid gemeenteraad 2018-2022.

6. Sluiting.

De agenda op woensdag 30 maart:

1. Vaststellen agenda.

2. Installatie gemeenteraadsleden.

3. Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders.

4. Sluiting.

Beide vergadering beginnen om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn te volgen via livestream: https://msmmedia.nl/live-kanaal/ en op SIRIS-radio.

Voor uitgebreide agenda’s en stukken zie www.asten.nl.