Bouw Futurahuis in Someren op bijzondere wijze gestart

Wethouder Theo Maas gaf op donderdag 8 juli het startsein voor de bouw van het zevende Futurahuis. 

Onder toeziend oog van de vele direct omwonenden, Amvest LCF, Futura Zorg, de bouwpartners en overige genodigden, onthulde de wethouder het bouwbord van Futura Zorg Someren. 

Start bouw woningen van Futura Eric Driessen

Na de onthulling zette wethouder Maas, onder begeleiding van kunstenaar Niloc Pagen, de eerste contouren op twee grote schilderdoeken. Vervolgens kleurden kinderen van de Mariaschool, De Diamant en De Ranonkel als ook enkele direct omwonenden de eerste vlakken in.

Niloc Pagen zal de schilderijen afmaken waarna ze geveild gaan worden.

De opbrengst van de veiling gaat naar Leef! Someren. Deze organisatie richt zich op het realiseren van voldoende sport-, bewegings- en cultuuraanbod voor alle Somerenaren van jong tot oud.


Start bouw woningen van Futura Eric Driessen

Begin 2022 hoopt Futura Zorg in Someren haar deuren te mogen openen. 

Over Futura Zorg

De missie van Futura Zorg is het bieden van wonen en zorg aan ouderen waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Zij hebben daartoe kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor maximaal 17 tot 23 bewoners ontwikkeld. Vooral in (kleine) gemeentes en kernen in de nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van ouderen. 

Centraal staat het uitgangspunt dat bewoners regie voeren over hun eigen leven. Het bieden van ondersteuning is erop gericht om de bewoners zoveel als mogelijk actief te laten blijven en hun waardigheid in stand te houden. Goed en comfortabel wonen met de nodige zorg in de nabijheid moeten bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de bewoners. Zoveel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’, dat is waar het om gaat.

Start bouw woningen van Futura Eric Driessen

Futura Zorg is opgericht in 2013 en heeft locaties in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud-Beijerland, Boskoop en Den Bosch. Begin 2022 wordt Someren aan deze lijst toegevoegd. 

Futura Zorg heeft de ambitie om per jaar minimaal één nieuwe woon-zorgvoorziening te openen.

Zie www.wonenbijfuturazorg.nl of www.werkenbijfuturazorg.nl.

Start bouw woningen van Futura Eric Driessen