Brainstormsessie ophalen input voor partijprogramma en aanpak verkiezingscampagne 2022

Het CDA Someren is eerder dit jaar gestart met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2022 plaatsvinden.

Hoofdthema van de informatieavond op 4 oktober is een brainstormsessie, waarbij CDA’ers, sympathisanten en bewoners van de vier Somerense kernen in de gelegenheid worden gesteld input te geven voor het partijprogramma (op werkgroepniveau) en de aanpak van de verkiezingscampagne 2022.

Vanaf 19.45 uur zijn belangstellenden welkom in de Foyer Lounge van De Ruchte in Someren.

Verder worden tijdens de informatieavond de raadscommissies besproken. Eén van de onderwerpen op de agenda van de Commissie Ruimte is een presentatie over het plaatsen van geluidschermen aan de A67 ter hoogte van Lierop. In 2013 maakte de gemeente Someren al afspraken met Rijkswaterstaat over de aanleg van een scherm. Door de opgelaaide discussie over de verbreding van de A67 heeft het een en ander vertraging opgelopen. In gesprek met Rijkswaterstaat heeft wethouder Swinkels de toezegging gekregen dat er zo spoedig mogelijk een (sober en doelmatig) geluidscherm wordt geplaatst. De bestekken hiervoor zijn in de maak. De commissieleden worden hierover bijgepraat.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Verder is er ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u op maandag 4 oktober vanaf 19.45 uur welkom in Foyer Lounge van De Ruchte. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met de nieuwe coronaregels is een QR-code met je identiteitsbewijs verplicht.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 8 november.