Brandweer Someren in het zonnetje

Op zaterdag 16 oktober vond de jaarlijkse Postdag plaats voor de brandweer in Someren.

Vanwege corona kon er in 2020 geen Postdag georganiseerd worden voor de brandweermensen, die zich met hart en ziel inzetten voor de Somerense samenleving.

Rob Fritsen

Jubilea brandweer

Posthoofd Erik Urlus reikte, als blijk van waardering en erkenning, de brandweeronderscheiding van Brandweer Nederland uit aan de volgende mensen voor hun vele jaren trouwe dienst als lid van de vrijwillige brandweer.

12,5 jaar: Eduard van Tulden, Marcel Looijmans en Erik Urlus

20 jaar: Raymond van Oussoren

25 jaar: Jan Hikspoors

30 jaar: Erik Lamberts en Ben van de Waarsenburg

35 jaar: Nico Vinken

Rob Fritsen

Vrijwilligersmedaille

Burgemeester Dilia Blok reikte de medaille Openbare Orde Veiligheid uit aan hen die gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst werkzaamheden hebben verricht als vrijwilliger bij brandweer.

10 jaar: Luuk van der Sanden, Paul Leenen en Danny Haazen

15 jaar: Stijn Verdonschot, Geert Lourenssen, Michael Bennenbroek, Ruud van Horrik en Bart Welten

20 jaar: Henk van Lierop en Raymond van Oussoren

25 jaar: Jan Hikspoors

30 jaar: Erik Lamberts en Ben van de Waarsenburg

Afscheid

Tijdens de Postdag werd ook afscheid genomen van drie brandweermannen die zich jarenlang voor de Somerense gemeenschap hebben ingezet.

Rob Fritsen

Nico Vinken

Na 35 jaar trouwe dienst neemt Nico afscheid. Hij heeft diverse functies bekleed van manschap, chauffeur/pompbediende en is lid geweest van de meetploeg/verkenningseenheid. Ook is hij jarenlang ‘de onderhoudsman’ van de brandweer in Someren geweest. Als er iets defect was en gemaakt moest worden dan werd Nico erbij geroepen.

Wilfried Voorbraak

Wilfriend werkt in het dagelijkse leven als chauffeur op de ambulance. Voor de brandweer is hij actief geweest als manschap, chauffeur/pompbediende en medisch assistent.

Henk van Lierop

Henk is vele jaren in dienst geweest als beroepsbrandweer in Eindhoven. Daarbij is hij ook bijna 21 jaar als vrijwilliger bij brandweer Someren actief geweest. De informatie en kennis in Eindhoven opgedaan vertaalde hij graag naar de vrijwilligers in Someren. Binnen de post Someren heeft jarenlang gewerkt als bevelvoerder maar daarnaast was hij ook zeer actief bij oefeningen, wedstrijden, voorlichtingsdagen en het opleiden van nieuwe brandweerleden.

Rob Fritsen