Negen keer Camille Claudel bij Theater op het Voortje

Theater op het Voortje in Mierlo speelt in juli maar liefst negen keer de voorstelling Camille Claudel.

Het leven van deze Franse beeldhouwster spreekt velen tot de verbeelding. In tal van boeken en films wordt haar verhaal verteld. 

De voorstelling van Theater op het Voortje is speciaal geschreven door Corinne Heyrman in nauw overleg met regisseur Anneke Schröder, die veel research pleegde. Schröder: ,,Uitgangspunt daarbij was de vraag hoe het toch mogelijk is dat zo’n getalenteerde vrouw dertig jaar lang in een psychiatrische instelling werd opgesloten. Waarom? Hoezo? Wie was Camille Claudel eigenlijk? Wat weten van haar en vooral, wat weten we nog niet? In een aantal scènes, die kriskras door de tijd gaan zien we Camille en de mensen die belangrijk voor haar waren en wellicht van grote invloed zijn geweest op de gebeurtenissen. Beeldhouwer, leermeester en geliefde Rodin, haar broer Paul,  haar moeder en de componist Debussy. Het is niet de bedoeling om een geschiedenisles te geven. Interessanter is het om vanuit onze eigen visie en interpretatie een beeld te geven van hoe het had kunnen gaan”.  

Een gegeven dat goed past in het gedachtegoed van Theater op het Voortje dat kleinschalige voorstellingen maakt met een maatschappelijk relevantie en daarbij vrijetijdspelers uit de regio met een professionele inslag de gelegenheid geeft zich te profileren.

De spelers zijn Gerard van Beers, Toine van de Kerkhof, Wim Hoddenbagh, Yvon Leenders en Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers.

Muziek: Arjan Kooijmans.

Evenals vorig jaar houdt theater op Het Voortje zich aan de geldende Covid-maatregelen volgens het RIVM.

Zo is er per voorstelling  plaats voor maximaal 50 personen. 

De speeldata zijn 16, 17, 18, 22, 23, 24 juli om 21.30 uur en 18, 24, 25 juli om 15.00 uur.

Kaartjes zijn te reserveren op www.theaterophetvoortje.nl.