SIRIS.nl

CDA-bijeenkomst over wonen in de gemeente Asten

Op donderdag 15 september is er in Heusden een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken rondom woningbouw in Asten, Heusden en Ommel. 

Specifiek wordt er ingezoomd op vragen rondom de toekomst van woningbouw. Hoe gaat woningbouw in de toekomst in de gemeente Asten eruit zien? Wat zijn nieuwe woonvormen en waar is behoefte aan? Voor welke doelgroepen moet er meer of juist minder gebouwd worden?

Er zijn een aantal gastsprekers uitgenodigd om deze avond van de nodige inbreng te voorzien.

Willem Schoof

De gemeente gaat binnenkort starten met het opstellen van een nieuwe visie op wonen in Asten, Heusden en Ommel.

Het CDA vindt het belangrijk om aan de voorkant met inwoners en experts uit het veld van gedachten te wisselen over dit thema.

Iedereen is welkom.

Het programma:

20.00 uur Inleiding

20.10 uur Presentatie woonbehoeften en nieuwe woonvormen

20.45 uur Korte pauze

21.00 uur Gesprek over verschillende thema’s m.b.t. wonen

21.25 uur Plenaire terugkoppeling

21.45 uur Rondvraag

22.00 uur Sluiting.

De bijeenkomst vindt plaats bij Bouwbedrijf Hartman, Meijelseweg 23 in Heusden.

Dit  familiebedrijf staat midden in in de uitdagingen van de huidige woningmarkt, maar experimenteert ook veel met o.a. het bouwen van nieuwe woonvormen in de regio.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd door een e-mail te sturen naar cdafractieasten@live.nl.