CDA Someren zoekt verbinding door samenwerken

CDA Someren heeft afgelopen week op meerdere vlakken de verbinding gezocht met ondernemers, bewoners, asielzoekers, leden en landelijke politici.

Op maandag brachten een aantal raads- en commissieleden een bezoek aan De Hoof en constateerden dat Someren klaar is om de tijdelijke gasten te ontvangen. Later in de week is ook de bijeenkomst voor de vrijwilligers bezocht. Het was hartverwarmend om te zien hoe ontzettend veel mensen komen helpen om deze opvang tot een succes te maken. Door met velen te helpen laat Someren duidelijk haar gastvrijheid zien. Someren op zijn best.

Tijdens het bezoek van de achterban aan Sanders Fourage in Someren Eind zagen ze de passie van selfmade ondernemers maar ook de problemen waar ze tegenaan lopen bij uitbreidings- en verplaatsingsplannen.

De kennismaking met de dorpsraad van Someren-Eind gaf wederzijds een goed gevoel van verbinding. De huidige zorgen over leefbaarheid in de kern, ontwikkeling Goede Vaart, maar ook de samenwerking tussen Someren-Eind en de politiek kwamen op tafel. Een waardevolle verbinding en dit zal zeker nog een keer verder uitgediept worden.

Op de commissievergaderingen werd duidelijk dat er stevige leerpunten gehaald kunnen worden uit het rapport ‘Bestuurskracht’. Door een kritische zelfreflectie van raad, college en ambtenaren kan het belang van de bewoners nog beter behartigd worden.

Tevens werd door het inspreken van veel bewoners op het bestemmingsplan deelgebied 4 duidelijk dat hier nog eens goed bekeken moet worden of het afgesproken beleid goed toegepast wordt. Een extra bijeenkomst is hiervoor al gepland. Om de week compleet te maken was er afgelopen vrijdag een overleg met Tweede Kamerlid Inge van Dijk. Hierin werd gekeken hoe het landelijke, provinciale en lokale beleid op elkaar afgestemd kan zodat ze beter het belang van burgers, ondernemers, verenigingen en bedrijven kunnen behartigen. Niet door passief en negatief kritisch maar proactief opbouwend en verbindend te acteren. Met oog voor de werkelijke problematiek. Bouwen aan verbinding samen met elkaar in het belang van iedereen.