CDA vraagt aandacht voor energiearmoede in Asten

Onderzoeksorganisatie TNO heeft becijfert dat ruim 700.000 huishoudens te maken krijgen met energiearmoede als gevolg van een laag inkomen en een hoge energierekening. 

Omgerekend naar de schaal van de gemeente Asten kan het in die gemeente gaan om ruim 700 huishoudens.

Het CDA Asten wil van het college weten of ook de gemeente Asten kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. De fractie van het CDA stelde hierover vragen in de commissievergadering Ruimte van dinsdagavond 19 oktober.

De landelijke overheid onderzoekt verdere mogelijkheden om inwoners tegemoet te komen in de energierekening en heeft al financiële steun toegezegd.

Het CDA Asten-Heusden-Ommel wilde weten wat de gemeente aanvullend kan doen voor met name inwoners in een kwetsbare (financiële) positie. De partij denkt daarbij aan meer informatie en advies aan inwoners over het besparen van energie of het isoleren van woningen. Ook subsidiemogelijkheden om inwoners aan te zetten maatregelen te nemen en nadere afspraken met woningcorporaties sluit het CDA niet uit. Rico ter Voert: “Als gemeente stellen we later dit jaar twee belangrijke documenten vast, die betrekking hebben op het onderwerp energiearmoede: de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Hoe besparen we in de toekomst energie? Hoe gaan wij geleidelijk aan van het gas af en welke alternatieven zijn er? Gelet op de actuele energieprijzen vinden wij het belangrijk, dat bij de uitvoering van de plannen er op korte termijn specifiek aandacht komt voor inwoners, die in financiële problemen verkeren en/of in verouderde en slecht geïsoleerde woningen leven. Op die manier willen wij het aantal Astense gezinnen met mogelijke energiearmoede zo snel mogelijk verminderen.”

Kijk hier naar de commissievergadering van dinsdag 19 oktober op SIRIS-tv.