Certificaat 'Lokale Jeugdopleiding' voor NWC Asten

Op zaterdag 11 maart ontving voetbalvereniging NWC op sportpark ’t Root in Asten ambassadeur van de KNVB Riny van Deursen.

NWC had een traject afgerond waarna ze zijn benoemd tot gecertificeerde Jeugdopleiding van de KNVB met de bijbehorende titel 'Lokale Jeugdopleiding'.

Eric Driessen

Riny van Deursen reikte het certificaat uit aan Pieter van der Heijden, jeugdvoorzitter NWC.

Volgens Riny kan je het certificaat het beste vergelijken met een ISO-certificering voor een bedrijf: ,,In dit geval wordt het functioneren van de gehele jeugdafdeling tegen het licht gehouden. Gekeken wordt wie op welke functie zit, of de mensen de juiste opleiding hebben en beschikken over de juiste tools deze functie uit te kunnen oefenen. NMC Bright doet dit door met alle functionarissen gesprekken te voeren om vervolgens met een advies en eventuele verbeterpunten te komen. Dan is het aan de club om hierop te acteren waarna NMW Bright een audit uitvoert. Uiteindelijk zijn alle processen beschreven en vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is hoe de jeugdafdeling van NWC werkt''.

Eric Driessen

Riny van Deursen: ,,NWC heeft zich door de jaren heen ontwikkeld naar een goed georganiseerde vereniging met meer dan 1.200 leden. Het dorpse karakter is in stand gebleven en blijft NWC typeren. Dit komt o.a. door een aantal functionarissen die langere tijd actief is bij de vereniging. Ook geeft NWC ruimte voor instroom en ontwikkeling van nieuwe leden. Zo wordt er geïnvesteerd in opvolging binnen de organisatie, zowel trainers als hoofden opleiding worden intern opgeleid. Verder beschikt NWC over een accommodatie waarmee de elftallen voorzien worden van de trainingen/programma's die worden gesteld vanuit de kwaliteitseisen''.

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.