College spreekt waardering uit voor Stichting Asten Schoon

Met ruim veertig vrijwilligers ruimt SAS iedere week het zwerfafval in Asten, Heusden en Ommel op.

De gemeente Asten werkt nauw samen met SAS. Zo worden signalen over zwerfafval opgepakt en ondersteunen ze de stichting financieel met de aanschaf van materieel. 

Op maandagochtend 21 november was er een bijeenkomst met de SAS-vrijwilligers en wethouder John Bankers.

Aan de gemeente Asten werden de nodige tips meegegeven.

Rob Fritsen

Wethouder John Bankers: ,,De vrijwilligers van SAS helpen in weer en wind om onze kernen en het buitengebied schoon te houden. Daarmee dragen zij bij aan een mooie en aantrekkelijke gemeente voor inwoners en toeristen. Zij zijn voor ons ook de oren en ogen in de wijken. Via bijvoorbeeld de Buitenbeter-app of e-mail geven zij signalen aan ons door van afvaldumpingen of andere ongewenste situaties in de openbare ruimte. Op die manier kunnen onze mensen die problemen verhelpen. Kortom, we werken al zo’n tien jaar heel prettig samen met SAS. Deze bijeenkomst was er om alle vrijwilligers ook eens persoonlijk te bedanken en aan te geven hoezeer wij hun inzet voor onze gemeente waarderen.”