Combi-Contactgroep in De Weijers gestopt

Op woensdag 3 november is, na een heerlijke lunch, de Combi-Contactgroep gestopt met haar activiteiten in De Weijers in Someren.

Anita van der Geest-Buenen

In 1998 werd er door vrijwilligers, jongeren met een beperking, het initiatief genomen om een jongerengroep op te richten. In 2005 is de naam veranderd in Combi-Contactgroep. Combi staat voor combinatie van vrouwen en mannen, van alle leeftijden en van mensen met of zonder beperking. Het belangrijkste doel van de Combi-Contact Groep is het organiseren van een gezellig samenzijn.

Anita van der Geest-Buenen

Elk jaar werd er een jaarprogramma gemaakt van ongeveer 10 bijeenkomsten. Het was een wisselend programma van gezellig koffiedrinken en samen zijn, informatieve onderwerpen en excursies. De bijeenkomsten vonden plaats in gemeenschapshuis De Weijers.

Anita van der Geest-Buenen

De afgelopen jaren nam het aantal deelnemers af en de leeftijd toe. In de coronatijd werd het erg rustig en zagen ze ook dat er veel leden waren met een kwetsbare gezondheid.

Anita van der Geest-Buenen

De laatste jaren wordt er heel veel georganiseerd in Someren. Alleen al in De Weijers vinden diverse activiteiten plaats waarbij gezelligheid voorop staat. Enkele deelnemers doen al mee met de georganiseerde activiteiten.

De tijd heeft de Combi-Contactgroep ingehaald.

Anita van der Geest-Buenen