Commissievergadering Burgers en Algemene Zaken & Control live te volgen via link

De commissie Burgers en Algemene Zaken & Control vergaderen op donderdag 23 juni om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Asten.

Er is een beperkt aantal zitplaatsen.

Publiek wordt verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/

Agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 2 juni.

3. Ingekomen stukken.

4. Intrekken Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 (adviserend).

5. Regiovisie Norm van opdrachtgeverschap 'Een 10 voor de jeugd' (adviserend).

6. Procesvoorstel Skatepark TiPi (opiniërend).

7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 (adviserend).

8. Jaarstukken 2021 (adviserend) met toelichting door accountant.

9. Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 (adviserend).

10. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: a. Nieuw gemeenschapshuis, b. Coronacrisis, c. Opvang vluchtelingen Oekraïne.

11. Stukken van het college van B & W ter kennisneming aan de commissie (Burgers): a. Memo pilot huisartsen.

Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie (Algemene Zaken & Control): a. Memo Vliegbasis de Peel, b. Lijst van toezegging.

12. Rondvraag en sluiting.

De vergadering is nu ook te zien op siris.nl.