Commissievergaderingen april op SIRIS-tv en -radio

Commissievergaderingen april op SIRIS-tv en -radio

De commissievergaderingen in Someren van april worden digitaal georganiseerd.

Commissie Ruimte op woensdag 7 april:

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 10 maart en behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODZOB.
5. Oriënterend bespreken Centrumvisie Someren.
6. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XI gemeente Someren 2020.
7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoevenstraat 4.
8. Ingekomen stukken/mededelingen.
9. Rondvraag.

Commissie Burgers & Bestuur op donderdag 8 april:

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 februari en behandelen stand van zaken actielijst.
3. Regionale samenwerking.
4. Voor kennisgeving aannemen Leerlingenprognose PO 2021 en instemmen met het bijstellen van de ruimtebehoefte van basisschool 't Rendal.
5. Ingekomen stukken/mededelingen.
6. Rondvraag.

De commissievergaderingen starten om 20.00 uur en worden live op SIRIS-tv en SIRIS-radio uitgezonden.