Commissievergaderingen in Asten live te volgen op siris.nl

De commissievergaderingen in Asten zijn deze maand op dinsdag 19 en donderdag 21 oktober. De commissie Burgers komt op maandag 18 oktober te vervallen.

Agendapunten commissies:

Commissie Ruimte

Afvalstoffenverordening Asten 2021 (adviserend)

Omgevingsvergunning Deurneseweg 39 (vvgb) (adviserend)

Commissie Algemene Zaken & Control

Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling VRBZO (adviserend)

Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 2021 (adviserend)

Tussentijdse rapportage najaar 2021 (adviserend)

Vaststellen grondexploitatie Heusden-Oost fase 3 (adviserend)

De vergaderingen zijn live te volgen via live.siris.nl/gemeente-asten of kijk naar www.siris.nl, televisie en dan kunt u klikken op ‘Kijk hier voor de vergaderingen van de gemeente Asten’.

In verband met het beperkt aantal zitplaatsen worden deelnemers en aanwezigen bij de vergadering verzocht om zich aan te melden via griffier@asten.nl.