Commissievergaderingen in Asten online

In november vinden er weer openbare commissievergaderingen plaats in Asten. Vergaderd wordt er via Microsoft Teams. 

Via deze link kan iedereen vanavond de vergadering van de commissie Burgers volgen:

De Commissie Burgers vergadert op maandag  22 november om 20.00 uur.

De agenda:

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 23 november om 20.00 uur.

De agenda:

7. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (Blink, ODZOB)

De Commissie Algemene Zaken & Control vergadert op donderdag 25 november om 20.00 uur.

De agenda: