Controle horecapanden in Asten

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op zaterdag 14 mei een controle uitgevoerd bij drie horecapanden in Asten.

Daarbij waren politie, Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO), Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Senzer en de gemeente Asten aanwezig. De eigenaren werkten volledig mee bij de controleacties.

Opbrengst controles

Bij het eerste horecapand zijn diverse overtredingen geconstateerd. Zo is er sprake van kamerbewoning. Dit is in strijd met bestemmingsplan. Een aanschrijving van de gemeente volgt.

Tevens werd in de horecazaak alcohol geschonken terwijl er geen drank- en horecawet vergunning verleend is. Alle alcoholische dranken zijn direct verwijderd. De NVWA heeft verder twee schriftelijke waarschuwingen en twee boetes opgelegd wegens overtredingen van de warenwet.

Verder was er een minderjarig persoon aanwezig wat nader zal worden gecheckt.

De omgevingsdienst constateerde dat de eigenaar een melding activiteitenbesluit moet indienen en een vetscheider schoongemaakt moet worden. Een hercontrole volgt.

Andere geconstateerde misstanden waar nader onderzoek of aanschrijving op volgt waren mogelijke uitkeringsfraude (Senzer) en het ontbreken van een voldoende brandwerende deur (VRBOZ).

Bij de tweede controle constateerden de betrokken diensten het ontbreken van een brandwerende deur, niet veilig opgeslagen gas- en koolzuurhoudende flessen en een vervuilde vetscheider. Een hercontrole volgt.De NVWA deelde nog een boete uit voor een overtreding van de tabakswet en een schriftelijke waarschuwing voor een overtreding van de warenwet.

De laatste controle leverde twee overtredingen op van de warenwet waar nog een schriftelijke waarschuwing op zal volgen van de NVWA. Senzer zal nader onderzoek doen naar de personen die hier werkzaam zijn.

PIT

Onder de regie van het ‘Peelland Interventie Team’ zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.