Controleactie garageboxen in Asten levert gestolen voertuig en hennepgerelateerde goederen op

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft een controle uitgevoerd bij een garageboxencomplex in Asten. 

Daarbij waren politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de gemeente aanwezig en werden zo'n vijftig boxen gecontroleerd. 

De eigenaar was ter plekke aanwezig en heeft alle medewerking verleend, evenals een aantal gebruikers. 

Opbrengst controle

- Bij de controle zijn diverse milieuovertredingen geconstateerd zoals niet deugdelijke opslag van bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen en gasflessen. Betrokken gebruikers ontvangen daarover nog een aanschrijving.

- Er is een auto aangetroffen dat van diefstal afkomstig is. Het voertuig is in beslag genomen en verder onderzoek volgt.

- In één box zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook hier volgt nog verder onderzoek.

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van degenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen. De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces.

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven.

Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl

Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via tel. 0800-7000.

Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.