Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken ondertekend

Ondernemersvereniging Someren, politie, brandweer en burgemeester Dilia Blok ondertekenden op vrijdag 15 september het convenant voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken. De ondertekening vond plaats voor Bouwbedrijf DOBU in Someren.

Met dit convenant ontvangen de Bedrijventerreinen Lage Akkerweg, Sluis XI, Half Elfje en Het Vaartje het certificaat en het bijbehorende keurmerk. Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. 

Een belangrijke voorwaarde bij het behalen van het certificaat is dat ondernemers samen met de gemeente Someren, politie, brandweer en Ondernemersvereniging Someren afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De gemeente Someren is trots op het feit dat de bedrijventerreinen het certificaat hebben behaald. 

De schade, die het bedrijfsleven in de gemeente Someren jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid, wordt door de voorwaarden die het keurmerk stelt verminderd. Daarnaast heeft het keurmerk direct effect op het veiligheidsgevoel van zowel ondernemers als inwoners van de gemeente Someren. 

MKB-Nederland is in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.

Voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken als:

• Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over schoon en veilig
• Beter georganiseerd toezicht door politie
• Het tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit
• Investeringen in de openbare ruimte zoals groenvoorziening en straatverlichting.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.