Cultuurplein Asten-Someren gaat ook de komende vier jaar door

In de gemeenten Asten en Someren is de afgelopen 8 jaar (2013-2020) door Cultuurplein Asten-Someren uitvoering gegeven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit krijgt een vervolg in de periode 2021-2024. 

Cultuurplein Asten Someren is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Brabant, Prodas, PlatOO, het Varendonck College en de gemeenten Asten en Someren.

Het Cultuurplein Asten Someren ondersteunt het onderwijs in de twee gemeenten in hun kunst- en cultuurprogramma's.

Voorzitter van de stuurgroep Cultuurplein Asten-Someren Jan van de Rijdt: ,,Cultuur en cultuuronderwijs zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alle leerlingen krijgen dit van huis mee. Het is goed dat we leerlingen vanaf groep 1 proberen kennis te laten maken met allerlei vormen van cultuur. Gelukkig vinden andere partijen zoals de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Asten en Someren en de scholen dit ook”.

De wethouders cultuur van de gemeenten Asten en Someren zijn ook blij met het vervolg. Wethouder Janine Spoor van de gemeente Asten: ,,Door Cultuurplein Asten-Someren zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe culturele projecten gestart bij de scholen. Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de verdere creatieve ontwikkeling van de kinderen en dat is iets wat wij als gemeente Asten graag stimuleren”.

Ook wethouder Louis Swinkels van Someren is enthousiast: ,,Cultuur, educatie en vooral participatie gaan steeds meer hand in hand. Niet alleen voor jongeren op school, maar overal bij eenieder in onze samenleving. Cultuur bevindt zich dagelijks overal om ons heen, maar je moet het leren zien en waarderen. Dus ik koppel daar zeker ook de term ‘inclusief’ aan. Iedereen mag het, maar iedereen kàn het ook. Het gaat wat mij betreft over ontmoetingen tussen ik en de ander en tussen eigen en vreemd. Hoe kan kunst en cultuur deze ontmoetingen bevorderen en intensiveren? Daar zoeken we nieuwe oplossingen voor en daar werken we met dit convenant met veel passie samen aan verder. Gemeente Someren steunt deze samenwerking van harte!”

De volgende scholen in Asten en Someren doen mee: BS Voordeldonk, OBS de Horizon, OBS het Toverkruid, LaLoBo (voormalig Lambertus, ‘t Lover en Bonifatius), BS het Talent en BS Antonius in Asten en het Varendonck College Asten en OBS de Ranonkel, BSO de Brigantijn, BS Maria, BS de Diamant, BS de Vonder, BS  Leerrijk, BS St. Jozef, BS ‘t Rendal in Lierop en het Varendonck College in Someren.

Voor meer informatie neem contact op met Ine van de Ven, coördinator Cultuurplein Asten-Someren via e-mail cultuurplein-as@someren.nl.