Cursus ‘Omgaan met iemand met de ziekte dementie’

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk.

Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Iemand gaat zich anders gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand met dementie. Daarover gaat deze cursus die Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert voor inwoners van Someren.

Vier bijeenkomsten

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen.

De vierde bijeenkomst is praktisch en biedt de mogelijkheid om langer stil te staan bij en van gedachten te wisselen met de medemantelzorgers over tips en activiteiten.

Kennis en vaardigheden

De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken en helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert.

Data en kosten

De cursus wordt op vier woensdagen gegeven: 14, 21, 28 september en 5 oktober. Elke bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in De Ruchte. Deelname kost € 15.

De cursus is alleen voor mantelzorgers uit Someren. Per familie kunnen maximaal twee personen deelnemen.

Aanmelden voor deze cursus is verplicht. Dit kan tot 1 september bij Jenny van Keulen van het Steunpunt Mantelzorg in Someren: tel. 06-18819354 of e-mail j.vankeulen@oniswelzijn.nl.