De Dag van het Praktijkonderwijs op het Varendonck College

Het Varendonck College doet op maandag 12 juni mee met de ‘Dag van het Praktijkonderwijs’.  

Op deze dag draait het om de bijna dertig duizend leerlingen die opgeleid worden voor beroepen waar in Nederland een schreeuwend tekort aan is, zoals hovenier, metaalbewerker of winkelmedewerker.

Op het Varendonck College volgen momenteel 51 leerlingen Praktijkonderwijs.

Dit jaar bestaat het praktijkonderwijs 25 jaar. De sector heeft in deze periode bewezen van grotemaatschappelijke waarde te zijn. Ter ere van dit jubileum organiseert de Sectorraad Praktijkonderwijs een grootschalig congres.

Het congres wordt geopend door prinses Laurentien en onderwijsminister Dennis Wiersma is een van de sprekers.

Dag van het Praktijkonderwijs

Vraag een voorbijganger op straat welke middelbare schoolsoorten er zijn, en het antwoord zal waarschijnlijk zijn: vwo, havo en vmbo. Praktijkonderwijs wordt in dit rijtje vaakvergeten. Veel ouders komen Via het Varendonck College te weten wat Praktijkonderwijsprecies inhoudt. Dat maakt Praktijkonderwijs vrij bekend in onze regio. Zo ook is het Praktijkonderwijs op het Varendonck College anders ingericht dan op andere PrO-scholen inde regio. Dat maakt Praktijkonderwijs op het Varendonck College uniek.

De Sectorraad Praktijkonderwijs wil Praktijkonderwijs meer bekendheid geven met de Dagvan het Praktijkonderwijs, dit jaar op 12 juni en voortaan elke tweede maandag in juni. Op deze dag vraagt de Sectorraad Praktijkonderwijs aandacht voor de leerlingen, docenten en scholen in het praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs: opbloeien in de praktijk

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs. In Nederland zijn er 175 scholen voor praktijkonderwijs met in totaal 29.000 leerlingen.

Praktijkonderwijs is bedoeld voorleerlingen van 12 tot en met 18 jaar die sterk zijn in praktische vakken. De leerlingen leren in kleine klassen vooral vanuit de praktijk en door te doen. Hierbij is veel ruimte voor maatwerk. De leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar in Nederland grote vraag naar is, in sectoren zoals techniek, horeca, groen, facilitair en detailhandel. Daarnaast is het onderwijs gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen in de maatschappij.

Praktijkonderwijs bestaat 25 jaar

In de afgelopen decennia heeft het Praktijkonderwijs bewezen van grote maatschappelijke waarde te zijn. Leerlingen worden begeleid naar een economisch zelfstandig bestaan. In de bovenbouw lopen leerlingen stage en kunnen ze tal van branchecertificaten en praktijkverklaringen halen. De opleiding wordt afgerond met een officieel door het ministerie van OCW erkend schooldiploma. Op het Varendonck College doen leerlingen hier 4 jaar over. Het onderwijs is zo ingericht dat alle streef- en beheersingsdoelen worden aangeboden in de vier leerjaren.

Na het praktijkonderwijs gaan veel leerlingen direct aan het werk. Met een opleiding in het praktijkonderwijs hebben ze de banen voor het uitkiezen. Maar ook veel leerlingen stromen met succes door naar een vervolgopleiding. Leerlingen van het Varendonck College stromen grotendeels uit naar het MBO. Denk dan aan opleidingen in de sector Zorg & Welzijn of diverse bouwrichtingen.

Jubileumcongres met Prinses Laurentien

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Praktijkonderwijs organiseert de Sectorraad Praktijkonderwijs op 12 juni een grootschalig congres in Bussum. Het congres wordt geopend door Prinses Laurentien. Andere sprekers zijn onder meer de bewindslieden Dennis Wiersma en Maarten van Ooijen, Edith Hooge (voorzitter van de Onderwijsraad), Maarten van Rossem, onderwijsspecialist Claire Boonstra en de populaire gedragsbioloog Patrick van Veen. Er is veel belangstelling voor het congres, er komen in totaal duizend docenten en het congres was binnen een dag uitverkocht. Naast sprekers is er een informatiemarkt en kunnen geïnteresseerden workshops volgen.