De Gemeenschapslijst trapt de verkiezingscampagne af

Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Gemeenschapslijst de aftrap verricht van haar verkiezingscampagne.

Tijdens de drukbezochte maandelijkse Schaduwraad, de achterbanvergadering, op dinsdag 7 september werd door middel van het bekendmaken van de verkiezingsslogan 2022 de verkiezingscampagne gestart.

In een persbericht vertelt de Gemeenschapslijst hoe ze tot de verkiezingsslogan is gekomen: ,,De 60 jaar geleden in Someren-Eind opgericht politieke partij heeft er acht jaar geleden bewust voor gekozen zich via de geleidelijke weg meer en meer op te werpen als een lokale partij: voor alle Somerenaren uit alle vier de kernen, jong en oud. Als belangrijk lokaal tegenwicht voor de landelijke partijen die in Someren actief zijn. Die ingeslagen weg wordt verder voortgezet. Dat doet de Gemeenschapslijst met mensen die een sterke binding hebben én diepgeworteld zijn in de Somerense samenleving. Een lokale partij, die haar eigen koers mag en kan bepalen, zonder beperkt te worden door provinciale of landelijke standpunten van de partij. Met als enige doel: Het beste voor Someren en haar inwoners. Naast die sterke lokale verbondenheid zijn de krachtige en kritische houding kenmerkend voor de Gemeenschapslijst: zeggen waar het op staat en doen wat je hebt beloofd. Punt. Openheid, eerlijkheid en transparantie heeft de partij hoog in het vaandel staan. Geen oeverloos en ingewikkeld gepraat met onbegrijpelijke woorden. Liever de mouwen omhoog, schouders eronder en er tegenaan. Dat is de Gemeenschapslijst. In de beleving van leden van de Gemeenschapslijst is daar maar één passende verkiezingsslogan voor: Gewoon doen! Normaal en nuchter blijven handelen, zoals bij Someren hoort en tegelijkertijd ook dóen: snel en adequaat handelen. Vanwege het jubileumjaar heeft de fractie ervoor gekozen om er een tweede slogan aan toe te voegen: “Goed voor mekaar, al zestig jaar!”.  Goed voor mekaar zijn, heeft de Gemeenschapslijst al 60 jaar goed voor mekaar’’.

In aanloop naar de verkiezingen zal de Gemeenschapslijst de komende maanden haar lijsttrekker, verkiesbare personen en de kieslijst presenteren.

Begin 2022 volgt de presentatie van het verkiezingsprogramma.