De Gemeenschapslijst vraagt om hulp

De Gemeenschapslijst hield voorheen het jaar voorafgaand aan de  gemeenteraadsverkiezingen verschillende bijeenkomsten om zoveel mogelijk input te vergaren voor haar verkiezingsprogramma.

Dit jaar is door Covid-19 alles anders: er was de afgelopen periode geen mogelijkheid om grootschalige bijeenkomsten te organiseren. Daarom vraagt de Gemeenschapslijst nu op een andere manier om de hulp van de inwoners van Someren.

In week 41 kan iedereen een folder in de brievenbus verwachten van de Gemeenschapslijst. Deze folders zullen huis aan huis verspreid worden door vrijwilligers. De folder heeft aan de binnenzijde een korte vragenlijst over 10 belangrijke Somerense thema’s. De ingevulde antwoorden op deze vragen zullen gebruikt worden bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma 2022 van de Gemeenschapslijst.

Op de achterzijde van de folder treft men de adressen aan waar de folder weer ingeleverd kan worden. Dat kan op verschillende adressen per dorpskern, of per post. De vragenlijst is ook digitaal in te vullen. Dat is makkelijk als er meerdere huisgenoten mee zouden willen doen. Op de voorzijde van de folder treft men een QR-code aan. Wanneer deze gescand wordt, wordt men direct doorgeleid naar de digitale vragenlijst.

De oudste en grootste partij van Someren, de Gemeenschapslijst, bestaat komend jaar 60 jaar. En wie jarig is, trakteert. Op de achterzijde van iedere vragenlijst kan men een Somerens goed doel aandragen. Om zoveel mogelijk respons te krijgen van de burgers heeft de Gemeenschapslijst ervoor gekozen om bij wijze van stimulans € 2 voor elk volledig ingevulde en weer ingeleverde vragenlijst in een pot te doneren.

Tijdens de start van het 60-jarig bestaan van de Gemeenschapslijst, op 8 maart 2022, zullen door middel van loting drie Somerense goede doelen worden geselecteerd. Deze goede doelen ontvangen ieder een derde van de pot. Het is dus belangrijk om de vragenlijst compleet in te vullen, en uiteraard het Somerense goede doel aan te geven.

Vorige maand trapte de Gemeenschapslijst haar verkiezingsjaar af. Wederom werd ‘Gewoon doen’ de campagneslogan, dit keer met de toevoeging “Goed voor mekaar, al zestig jaar!”. In aanloop naar de verkiezingen wil de lokale partij de komende maanden haar lijsttrekker, verkiesbare personen en de kieslijst presenteren. Begin 2022 volgt de presentatie van het verkiezingsprogramma.