Kinderraad Prodas adviseert de gemeente Asten voor het toekomstige beleid

Van een ondergrondse bioscoop tot een veilig Asten met een autovrije Markt.

Op maandag 19 april adviseerde de kinderraad van Prodas over de toekomst van Asten tijdens de derde fase van het project. De kinderen mochten dromen en ideeën over hun toekomst delen met onder andere burgemeester Anke van Extel, wethouder Janine Spoor en de nieuwe bestuurder van stichting Prodas Mischa Kleukers. ,,De Kinderraad laat maar weer eens zien hoeveel creativiteit kinderen hebben”, aldus Mischa Kleukers.

De eerste fase: introductie

Op 5 maart introduceerden Patricia van de Kruijs en Sanny Vullers digitaal namens de gemeente Asten de vraagstelling aan de Kinderraad. 'Wat heeft Asten nodig voor de toekomst?'; met deze vraag wil de gemeente graag zoveel mogelijk input verzamelen om het nieuwe beleid Sociaal Domein inhoud te geven. De thema’s zijn heel breed zoals onderwijs, sport, kunst, eenzaamheid en preventie alcohol en drugs. Tijdens het brainstormen met de vers geïnstalleerde Kinderraad worden al fantastische ideeën aangedragen, bijvoorbeeld een vliegend huis en een ideeënboom, waarin inwoners van Asten hun eigen ideeën kunnen ophangen. De Kinderraad van basisschool Voordeldonk is enthousiast en gaat hard aan het werk. Ze hebben dan ook direct het gevoel echt iets te kunnen bijdragen aan hun toekomst.

De tweede fase: onderzoeken

Tijdens de tweede fase zijn de kinderen opgedeeld in groepjes om naar vijf leeftijdscategorieën onderzoek te doen. De raad interviewt hierbij eigen familieleden, buren en leerkrachten, maar ook instellingen en bedrijven zoals de Rabobank, Norlandia, de leerlingenraad van het Varendonck College, Onis Welzijn en Nipa opleidingen. Bij deze interviews toetsen de kinderen eigen ideeën en verzamelen nieuwe wensen. Door de huidige corona omstandigheden worden bijna alle interviews digitaal gehouden.

Rob Fritsen

De derde fase: vormgeven en in gesprek

Een klein deel van de Kinderraad mocht op maandag 19 april hun onderzochte leeftijdscategorie vertegenwoordigen in de raadzaal van het gemeentehuis in Asten. De rest van de raad deed digitaal mee vanuit de eigen klas. Ze presenteerden de ideeën en dromen passend bij de onderzochte leeftijdscategorie. Na iedere presentatie was er ruimte voor gesprek met alle betrokkenen. Mischa Kleukers: ,,Fantastisch om te zien dat de kinderen zoveel bruikbare ideeën hebben bedacht voor verschillende doelgroepen en leeftijden”. Er was duidelijk goed over nagedacht, de kinderen wilden bijvoorbeeld niet méér, maar vooral duurzame speeltuintjes. Denk bijvoorbeeld aan een natuurspeeltuin of een speeltuin in de bossen waar ook dieren rondlopen en waar gesport kan worden. De Kinderraad adviseerde over een route waar de geschiedenis van Asten zichtbaar wordt gemaakt en waar ouderen advies krijgen voor beweegoefeningen. Ze vertelden ook over een soort “kinderbank”, waarbij het principe van een voedselbank wordt uitgebreid met speelgoed en kleding. Een gespreksgroep van o.a. jongeren met ouderen was een passend advies bij de huidige omstandigheden. Want juist in deze coronatijd voelen meer mensen zich nog meer eenzaam. Verder missen de kinderen o.a. bankjes, schone straten, winkels zoals de Action en een bioscoop in Asten.

Burgemeester Anke van Extel was trots op alle kinderen. Er waren zoveel ideeën en daar kunnen ze wel iets mee. Ook wethouder Jeanine Spoor had direct ideeën om met school een aantal punten op te pakken. Bijvoorbeeld om het afval op te ruimen in samenwerking met Samen Asten Schoon. Leerkracht Hanneke Mertens voegde hier nog een mooie tegenprestatie van de gemeente aan toe, want de inzet van kinderen mag zeker beloond worden.

Rob Fritsen

De vierde fase: terugkoppeling

De gemeente heeft een flinke klus te klaren, want een deel van alle fantastische ideeën wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.  Welke ideeën dat zijn, wordt op 28 juni gepresenteerd aan de Kinderraad.

,,Het was een leerzaam en interessant proces. Kinderen blijven vaak dichtbij hun eigen ervaringen en denken in dromen waar volwassenen al snel praktisch denken. Daar kunnen volwassenen van leren.” aldus Sarah Snep van de Kinderraad van Prodas.

Voor meer informatie of heeft u interesse om eens te brainstormen over een nieuwe vraag dan kunt u terecht bij Sarah Snep via e-mail sarah.snep@prodas.nl.