De Zorgboog, ORO, WSP en Senzer werken samen vanuit vernieuwende HR-blik

Door de coronapandemie en de nasleep daarvan is de druk op de zorg in Nederland enorm.

Het aantal niet vervulde vacatures is groot. Landelijk zijn wel 20.000 handjes aan het bed nodig.

Veel mensen verlaten de zorg, terwijl de aanwas stokt. Genoeg reden om op een vernieuwende manier naar het werken in de zorg te kijken. In de regio Helmond-De Peel hebben Senzer, ORO, de Zorgboog en WerkgeversServicepunt (WSP) afspraken gemaakt om de vraag naar en aanbod van zorgpersoneel beter op elkaar te laten aansluiten.

In de werkpraktijk wordt er dit jaar geëxperimenteerd met het anders organiseren van werkzaamheden, zodat er ruimte ontstaat voor betekenisvol werk voor mensen zonder zorgkwalificaties of zonder startkwalificatie.

Jan Roelofs (ORO), Marion van Limpt (Senzer en WSP Helmond-De Peel) en Wil van de Laar (de Zorgboog) hebben een intentieverklaring, met als naam ‘Een frisse blik op zorg’, getekend om samen deze pilot te gaan uitvoeren. Het doel is om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn in het anders verdelen van werkzaamheden in de zorg. Waar mogelijk worden direct mensen vanuit Senzer en WSP geplaatst bij ORO en de Zorgboog. De pilot maakt deel uit van het landelijke actieplan ‘Perspectief op werk’.

Werkprocessen tegen het licht houden

Van mei tot en met december van dit jaar wordt er op de werkvloer bij ORO en de Zorgboog anders naar werkprocessen gekeken om het werk zo te organiseren dat ook mensen zonder zorgkwalificatie inzetbaar zijn. Denk hierbij aan administratieve of praktische werkzaamheden of welzijnstaken die zorgprofessionals nu zelf uitvoeren.

Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een zogeheten ‘Leerlijn zorg’. Via een dergelijke leerlijn worden mensen zonder zorgkwalificatie op de juiste manier geselecteerd, ingewerkt, ondersteund en begeleid bij hun werk in de zorg, door de professionals van de Zorgboog, ORO, Senzer en WSP.

Op basis van de inzichten van de pilot worden de werkprocessen bij ORO en de Zorgboog zo aangepast dat er structureel werkzoekenden zonder zorgkwalificatie aan de slag kunnen gaan.

Ook worden de ervaringen van de pilot gedeeld met de andere zorgaanbieders op de Zorgcampus Helmond-De Peel, zoals Savant, Elkerliek Ziekenhuis, GGZ Oost-Brabant en ROC Ter AA.