Digitale en gecombineerde commissievergadering in Asten

Op maandag 10 januari worden de vergaderingen van de commissie Burgers & Algemene Zaken & Control gecombineerd.

Commissie Ruimte is komen te vervallen.

Vanwege de geldende maatregelen wordt de vergadering digitaal gehouden.

Insprekers kunnen zich voor deelname melden via griffier@asten.nl

De commissie Burgers en Commissie Algemene Zaken & Control vergaderen om 20.00 uur.

De agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 22 november commissie Burgers en 25 november commissie AZC.

3. Ingekomen stukken, gericht aan de raad.