Diploma-uitreiking op het Varendonck College in Asten

Op donderdag 15 juli werden op het Varendonck College in Asten de diploma's uitgereikt aan de geslaagde eindexamenleerlingen van Havo en VWO.

Rob Fritsen

Het slagingspercentage bij Havo bedroeg dit jaar 94% en bij VWO 96%.

Rob Fritsen

Rob Fritsen van SIRIS-tv maakte een foto van iedere geslaagde. Die zijn te zien in het fotoalbum van siris.nl.

Rob Fritsen