Diploma-uitreiking op het Varendonck College in Asten

Op maandag 19 juli werden op het Varendonck College in Asten de diploma's uitgereikt aan de geslaagde eindexamenleerlingen van H5ml2 en H5ml3 en V6ml2.

De uitreiking was heel anders dan in voorgaande jaren.

Dit jaar vond de uitreiking van de diploma’s plaats in drie rondes. In elke ronde kwamen vier mentorgroepen aan bod.

Rob Fritsen

De mentor fungeerde als ceremoniemeester.

Bij de twee ingangen stonden leerlingbands voor de sfeermuziek.

Elke leerling kreeg een roos en een pen, waarmee het diploma werd getekend.

Rob Fritsen

Na afloop van het tekenen bekeken alle leerlingen het filmpje van de laatste schooldag.

De leerlingen kregen bij het naar buiten gaan bij de uitgang nog een bloemetje aangeboden.

Rob Fritsen