Diploma-uitreiking voor mavo-leerlingen op het Varendonck College Someren

Donderdag 14  juli vond de diploma-uitreiking plaats voor mavo-leerlingen op het Varendonck-College in Someren.

Op donderdag 7 juli werden de diploma's uitgereikt voor de leerlingen van het praktijkonderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

ERIC DRIESSEN

Alle eindexamenkandidaten op de locatie van het Varendonck College in Someren zijn geslaagd.

Daarmee heeft de school op locatie Someren een unieke prestatie geleverd: een 100% slagingspercentage.

ERIC DRIESSEN