Doorgaande weg tussen Someren en Lierop afgesloten

Vanaf maandag 22 augustus worden de bermen langs de Lieropsedijk en Somerenseweg verstevigd.

De bermen worden voorzien van halfverharding wat minder snel aan onderhoud toe is. Dit gebeurt om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Het betreft het gedeelte vanaf de Houtbroektstraat en de komgrens in Lierop (Gildewijk).

Tegelijkertijd wordt ter hoogte van de komgrens van Lierop, bij de middengeleider, de bestrating opnieuw gelegd.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 2 september.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de lijnbus kan geen gebruik maken van de weg.

Het verkeer wordt omgeleid via de Kanaaldijk. Ook de bus rijdt tijdelijk een andere route.

(Brom)fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad.