Dorpsbijeenkomst Goed Voor Elkaar in De Bunt

In de gemeente Someren is dit jaar gestart met het project Goed Voor Elkaar (GVE).

Dit project is bedoeld voor alle 70-plussers die in de gemeente Someren wonen. Het gaat over het hebben of opbouwen van een netwerk. Dit is hard nodig om zo lang mogelijk de eigen regie te kunnen behouden. Een goed netwerk kan daarbij helpen, omdat het de zelfredzaamheid versterkt.

ONIS Annie Hendriks

In 2023 en 2024 vinden per kerkdorp in Someren twee dorpsbijeenkomsten van Goed Voor Elkaar plaats. Hiervoor worden alle inwoners van 70 jaar en ouder uitgenodigd.

Tijdens zo’n bijeenkomst brengen zij hun netwerk in kaart aan de hand van alledaagse onderwerpen zoals boodschappen doen, vervoer, financiën, hobby’s en een goed gesprek.

Na de bijeenkomsten wordt er telefonisch contact opgenomen en eventueel een huisbezoek gepland om te kijken of er ontwikkelingen zijn binnen het netwerk en of de senioren nog ondersteuning wensen.

ONIS Annie Hendriks

Op dinsdag 12 september was er een dorpsbijeenkomst in gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide.

Deze eerste bijeenkomst had al een goede opkomst. In groepjes werd er gediscussieerd over hoe het in de toekomst geregeld zou moeten zijn. Er moet actiever gekeken worden naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de senioren of door aan te sluiten bij een vereniging. Dit is nodig, nu ouderen steeds moeilijker een plek in het verzorgingshuis krijgen toegewezen. Onze maatschappij is bovendien individualistischer geworden. Daardoor durven de mensen niet zo snel meer wat aan elkaar te vragen. Het zou goed zijn om wat meer naar elkaar om te kijken, hierdoor zal de gemeenschapszin weer toenemen.

ONIS Annie Hendriks

Meer informatie over Goed Voor Elkaar kun je vinden via zosomeren.nl/wmo/goed-voor-elkaar.

ONIS Annie Hendriks