Dorpsraad Someren-Eind maakt zich sterk voor behoud van de Buurtsuper

Onlangs is bekend geworden dat de tot nu toe enige overname kandidaat van Buurtsuper Theo Bosch in Someren-Eind zich heeft teruggetrokken.

De Dorpsraad Someren-Eind houdt op dinsdag 21 juni, in samenwerking met Theo Bosch, een informatieavond voor de inwoners van Someren-Eind en andere belangstellenden.

Het doel van deze avond is om samen mogelijkheden te onderzoeken om tot voortzetting van de Buurtsuper te komen.

Inmiddels is bekend dat Theo vanwege de pensioengerechtigde leeftijd per 1 september van dit jaar gaat stoppen.

De Dorpsraad: ,,Het bevorderen van de leefbaarheid, het welzijn van de bewoners en het behartigen van de belangen van de Eindse gemeenschap zijn voor de dorpsraad de belangrijkste doelstellingen.

Ons sterk maken voor behoud van de Buurtsuper in ons dorp sluit naadloos aan bij onze doelstelling.Een winkel is voor kleine kernen als Someren-Eind onmisbaar. Niet alleen voor de boodschappen, maar ook als plek waar je elkaar als dorpsgenoten tegenkomt. Zeker voor oudere en minder mobiele  inwoners wordt een dorp dat zijn laatste winkel verliest een stuk minder leefbaar.’’

De informatieavond vindt op dinsdag 21 juni om 20.00 uur plaats in gemeenschapshuis De Einder.

Aanmelden voor deze avond kan in Buurtsuper Theo Bosch, via e-mail dorpsraad@someren-eind.nl of via de volgende telefoonnummers: Marion Swinkels, 06-28441906, Hans Looijmans, 06-13902531, Theo Bosch, 0493-491361.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.