Dorpsraad Someren-Eind: Sta op en denk mee … de buurtsuper kan blijven in Someren-Eind

Theo Bosch, de eigenaar van de buurtsuper in Someren-Eind, gaat per 1 september stoppen. Daarmee dreigt de buurtsuper te verdwijnen.

Dreígt, want de Dorpsraad Someren-Eind gaat er alles aan doen de winkel voor het dorp te behouden.

Hans Looijmans van de Dorpsraad: ,,Maar dat kunnen we niet alleen: alle initiatieven, alle ideeën, alle tips zijn welkom. Op 21 juni hebben we vanuit de Dorpsraad samen met Theo een bijeenkomst gehad in De Einder. Het belang van een winkel in ons dorp werd toen nog maar eens onderstreept. We hoorden onder andere klanten die de buurtsuper echt gaan missen en mensen die vinden dat een buurtsuper echt bij onze dorpskern hoort en dus onmisbaar is. Maar, als we echt een buurtsuper willen behouden dan zullen we dat niet alleen moeten willen en denken; dan zullen we ook daadwerkelijk iets moeten doen’’.

Het is zo 1 september en dan gaat de sleutel definitief in het slot.

Inmiddels is er een werkgroep opgericht en die heeft al enkele keren bij elkaar gezeten. Tal van ideeën en invalshoeken zijn al voorbij gekomen.

Hans Looijmans vervolgt: ,,Het zou op de eerste plaats toch mooi zijn als iemand interesse heeft om de buurtsuper over te nemen. Of een groep geïnteresseerden. Misschien in een vorm met ondersteuning vanuit het dorp. Een wild idee dat heel ver af lijkt te staan van de huidige invulling van onze buurtsuper? Bespreek het met ons. Alles staat open! Het belangrijkste is dat we onze boodschappen in ons eigen dorp kunnen blijven doen’’.

Word je nieuwsgierig, heb je ideeën of wil je op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren, neem dan contact op met Theo Bosch, tel. 0493-491361 of loop een keer de winkel binnen. Of spreek gewoon een van de mensen uit de werkgroep aan. E-mailen kan ook: dorpsraad@someren-eind.nl.

Op 21 juni was SIRIS-tv op de bijeenkomst in De Einder en sprak er met Theo Bosch en met Hans Geurtjens van Dorpsraad Someren-Eind.