Drie jubilarissen bij de Zonnebloem Asten

Tijdens een gezellige vrijwilligersactiviteit van de Zonnebloem Asten op dinsdag 5 september werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet.

Dorie Bakens is 25 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem en kreeg daarom het gouden insigne opgespeld. Dorie was al die tijd een zeer actief lid. In deze lange periode heeft zij veel betekend voor tal van Zonnebloemgasten. Dorie ging regelmatig bij deze gasten op bezoek en zij zorgde dat zij konden deelnemen aan vele activiteiten. Bovendien maakte zij jarenlang deel uit van het bestuur van de afdeling Asten.

Riet Driessen is 10 jaar vrijwilliger en tevens voorzitter van de Zonnebloem Asten. Zij kreeg het zilveren insigne opgespeld. Haar invulling van de voorzittersrol wordt door iedereen gewaardeerd. Het is voor haar geen erebaantje, maar zij is dag in dag uit in de weer om de afdeling in goede banen te leiden.

Tiny Leenders is 5 jaar vrijwilliger. Voor haar nog geen insigne, maar wel een mooie bos bloemen. Tiny heeft helemaal haar draai gevonden bij de Zonnebloem. Iedereen kan altijd een beroep doen op haar vele kwaliteiten.