Driehonderd leerlingen staan stil bij pesten en hoe het anders kan

Ruim driehonderd leerlingen van het Varendonck College in Someren zijn op een bijzondere manier een hele schooldag aan de slag gegaan met het thema pesten.

Door gebruik te maken van de bekroonde, lokale speelfilm ‘Wending’, gevolgd door een uitdagend dagprogramma, hebben ze niet alleen stil gestaan bij de gevolgen van pesten, maar zijn ze vooral bezig geweest met hoe het ook anders kan.

Wat zou er anders kunnen op school? Hoe denken de leerlingen daar zelf over? En wat zouden ze zelf anders kunnen doen? Door gevarieerde opdrachten en vragen, naar aanleiding van scènes uit de film, zijn ze zich meer bewust geworden van de impact van pesten en hebben ze meer geleerd over wat ze kunnen doen als ze gepest worden of zien dat er gepest wordt.

Voor jongeren, door jongeren

De dag werd geleid door jongeren zelf. ,,De acteurs uit de film Wending hebben het programma mee vorm gegeven”, vertelt Hanneke Jeronimus, ontwikkelaar van het #WijDoenHetAnders programma. ,,Door deze jongeren zelf actief bij het programma te betrekken, hebben we het programma zoveel mogelijk laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.” Hanneke was ook betrokken bij het maken van de film Wending, een regionale productie van De Peelpioniers uit Someren over pesten. Tijdens het begeleiden van de jonge acteurs zag ze hoeveel deze leerden van het actief bezig zijn met het thema. Het onderzoek dat de GGD gelijktijdig deed naar het maken van de film bevestigde dit vermoeden.

Samenwerking Varendonck College

Op het Varendonck College werd het effect van het kijken naar de film aangevuld met een programma om bewust en actief met het thema pesten aan de gang te gaan. ,,De reacties van de scholieren en de resultaten van de GGD, die ook nu weer mee onderzoek deed, waren echt heel mooi,” vervolgt Hanneke. ,,We zijn heel dankbaar dat we op deze manier dit beladen onderwerp opnieuw onder de aandacht kunnen brengen bij scholen en de leerlingen.” Ook de samenwerking met het Varendonck College was heel bijzonder, ze waren betrokken gedurende het hele traject van het maken van de film tot het uitvoeren van het programma. ,,Ze nemen dit moeilijke onderwerp echt serieus en laten zien open te staan voor nieuwe manieren om met de jongeren aan de slag te gaan.”

#WijDoenHetAnders

Het projectteam van #WijDoenHetAnders bestaat uit professionals, studenten en jongeren, die samen dit ‘programma met impact’ verzorgen. Daarmee proberen ze kennis, ervaring, het perspectief en de belevingswereld van deskundigen én de doelgroep te verankeren. Op www.wijdoenhetanders.nu vertellen ze er meer over.

Regionale productie

'Wending’ is een regionale productie van De Peelpioniers uit Someren over pesten. De film is het geesteskind van Joop Kessels. De Heezenaar schreef het verhaal waarop de productie is gebaseerd. Veel jongeren die hebben meegewerkt hebben ervaring met pesten, als slachtoffer of als dader.

Wending kreeg in 2022 The People Help The People Award van Stichting Veilig Onderwijs. Deze prijs wordt sinds 2013 uitgereikt aan personen, scholen of organisaties die een initiatief hebben ontplooid om het onderwijs sociaal veiliger te maken.